Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Vind

in: Patrik J; Patrik J > 2015-10-28

Oct 29, 2015 9:04 PM # 
helr:
Tänker jag fel eller borde inte farten vara opåverkad av sidvind (relativt marken)? Förvisso blir ju vinden mot kroppen då starkare jämfört med vindstilla men om man delar upp vinden i en komposant från sidan och en framifrån så är det väl bara den framifrån som påverkar farten och den borde väl exakt motsvaras av den fartvind som alstras om man åker när det är vindstilla (relativt marken)? Däremot så kan ju sidvind ha psykisk påverkan samt är det svårt att hålla stavarna rakt mm. så det kan ju försvinna lite energi på sånt förstås.
Advertisement  
Oct 30, 2015 5:28 PM # 
Patrik J:
Kraften från sidan måste även den kompenseras när det är sidvind annars hade jag hamnat i diket. Hittat på Wikipedia följande om en projektil (är nästan lika snabb :=) men principen bör vara samma.) Sidvinden accelererar projektilen i sida och sidhastigheten ökar så länge det finns sidvind i banan. Det medför att vindavdriften vid en viss vind är ungefär proportionell mot kvadraten på tiden till målet. För en gevärskula ger 5 m/s rak sidvind en vindavdrift på cirka 2-3 dm på 300 meter skjutavstånd. Är inte lika aerodynamisk utformad som en gevärskula så kraften kan vara större då ytan är större.
Nov 1, 2015 8:45 PM # 
helr:
Intressant! Jo, sidvinden måste förstås kompenserar på nåt sätt. Men om du gör det genom att luta lite grann mot vinden, vilket väl är sannolikt, så används väl inte så mycket energi till detta? Möjligen är resonemanget mer tillämpbart på cykling.

This discussion thread is closed.