Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Plavanje-tek

in: PeterT; PeterT > 2015-10-30

Oct 31, 2015 7:53 PM # 
Jaka:
Kul to s plavanjem, mislim pa, da tek po plavanju ni najbolj zdrava reč. Sploh v tem letnem času.
Advertisement  
Nov 1, 2015 9:44 PM # 
PeterT:
Raztek je bil planiran pred plavanjem, pa mi časovno ni zneslo.

This discussion thread is closed.