Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Tempo

in: johannesh; johannesh > 2015-11-02

Nov 3, 2015 7:43 PM # 
Cervin:
Imponerande att du kan tappa 20-30 minuter varje kilometer och ändå snitta 3s/km på passet som helhet!

Förresten, välkommen tillbaka!
Advertisement  
Nov 3, 2015 9:04 PM # 
johannesh:
Tack! Var ett tag sedan, när ser man dig nästa gång? I dk i helgen?
Nov 3, 2015 9:05 PM # 
Cervin:
Yes!

This discussion thread is closed.