Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Vila

in: jsjöberg; jsjöberg > 2015-11-03

Nov 3, 2015 9:04 PM # 
Cervin:
Ja, andra vilan skulle vara 1:30-2:30. Du var den sista som kom med till 23-starten.
Advertisement  
Nov 4, 2015 6:33 PM # 
jsjöberg:
Okej, det förklarar saken. Antog att jag missat något eftersom alla andra tyckte att det var rätt.

This discussion thread is closed.