Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: tid

in: Martinsson; Martinsson > 2015-11-04

Nov 4, 2015 8:48 PM # 
JL:
Vi spekulerade i hur lång tid det skulle ta och landade i att ni nog kunde slå vår tid med lite, och det visade sig ju stämma ganska bra (vi hade 81 typ). Var du snabbast?
Advertisement  
Nov 4, 2015 8:57 PM # 
Martinsson:
Ah.. Ja, jag kom ikapp Karl och Henke mot slutet av banan.

This discussion thread is closed.