Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Bra där!

in: Martinsson; Martinsson > 2015-11-07

Nov 9, 2015 3:31 PM # 
Jonas Detterfelt:
Så ska det se ut.
Advertisement  
Nov 10, 2015 8:30 AM # 
Ptr:
Ja, verkligen, nattorienteringen sitter redan nu som smäcket, blir spännande framåt våren det här! :)
Nov 10, 2015 10:25 AM # 
Martinsson:
Stafetträningen med linne var på förmiddagen. Nattorienteringen sitter inte som ett smäck...

This discussion thread is closed.