Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Risanje karte je tudi v štu...

in: bubi; bubi > 2015-12-04

Dec 4, 2015 6:34 PM # 
Jerca:
Risanje karte je tudi v študijskem planu? :)
Advertisement  
Dec 4, 2015 7:23 PM # 
Orun:
To je povsem nova kvantna karta, kjer nekatere narisane stvari držijo, ali pa ne, odvisno od uporabnika :).
Dec 4, 2015 11:17 PM # 
bubi:
Andrej. :)
Jerca - jap, je v planu. Rekreacije je 3h dnevno.

This discussion thread is closed.