Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Två pass om dagen

in: Carlborg; Carlborg > 2015-12-07

Dec 8, 2015 8:24 AM # 
Ptr:
Är det att träna lite? ;)
Advertisement  
Dec 8, 2015 8:45 AM # 
kokos:
Tänkte precis detsamma...
Dec 8, 2015 12:08 PM # 
Carlborg:
...jo, men om du (inte) ser alla tomma staplar innan så förstår du vad jag menar :)

This discussion thread is closed.