Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Långt?

in: Juhan; Juhan > 2015-12-31

Jan 1, 2016 1:09 PM # 
Ptr:
Hur långt spår har de? Är de ok?
Advertisement  
Jan 1, 2016 2:58 PM # 
Juhan:
4,5 km på golfbanan. En del genomslag på gräset så spara på finskidorna. Relativt ok spår ändå.

This discussion thread is closed.