Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Kaj ste delal z Alenko?

in: zan00; zan00 > 2016-01-05

Jan 6, 2016 5:04 PM # 
Nejc Z:
Kaj ste delal z Alenko?
Advertisement  
Jan 6, 2016 6:51 PM # 
zan00:
Z Alenko smo delal neke poskoke za pose tehniko teka. Vsako vajo smo delal smo 1min, brez pavze med vajami.

This discussion thread is closed.