Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Ha, meni se zdi, da so naši...

in: zan00; zan00 > 2016-01-11

Jan 11, 2016 6:49 PM # 
Nejc Z:
Ha, meni se zdi, da so naši treningi rekreacija... oz je izkoriščenost porabljenega časa okoli 50% idealnega. Morda to še vedno ni slabo, a za dober rezultat na EYOC-u bistveno premalo.
Advertisement  

This discussion thread is closed.