Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Zala je precej dobra, venda...

in: Jaka; Jaka > 2016-01-13

Jan 14, 2016 3:19 PM # 
Nejc Z:
Zala je precej dobra, vendar tek po komendskih hostah vsekakor ne more biti pokazatelj realnega stanja. Kot je že nekoč izjavil Klemen, na tem terenu bolj kot pravo tehniko trenirajo napake. Po mojem tehnični treningi v Komendi za Zalo, Žana, Matica in še koga nimajo pravega smisla oz. bi moral karto kar precej osiromašit, da bi ga imeli.
Advertisement  

This discussion thread is closed.