Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Wuhu

in: bubi; bubi > 2016-01-16

Jan 16, 2016 7:50 PM # 
Jerca:
Wuuhu.
Advertisement  
Jan 16, 2016 8:03 PM # 
AnjaM:
Ali so pri orientcijskem teku vsi fantje tako zelo postavni?
Jan 16, 2016 8:05 PM # 
bubi:
Se bojim, da ne. Večina jih je presušenih in pravzaprav nikakršnih. Moraš dobro izbrat!
Jan 16, 2016 8:08 PM # 
bubi:
Če ne boš pohitela, bom nemara še sam postal tak ...

This discussion thread is closed.