Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Är Conny med?

in: Hedis; Hedis > 2016-02-18

Feb 19, 2016 7:44 AM # 
ap:
Han kan ju bli riktigt förbannad...
Advertisement  
Feb 19, 2016 8:04 AM # 
Hedis:
Tyvärr inte, vi saknar Conny.
Feb 20, 2016 12:19 PM # 
ap:
Förstår jag, han skulle givit rutin till gänget. Träna klokt så syns vi på nattDM

This discussion thread is closed.