Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: bättre kvalité?

in: Patrik J; Patrik J > 2016-02-24

Feb 25, 2016 7:08 AM # 
Felix:
hur är det i Alicante i år?
bättre kartor? rejälare toapapper? :)

hoppas på få se många kartor sen
Advertisement  
Feb 25, 2016 6:25 PM # 
Patrik J:
Samma vita snitslar överallt på kartan. Lättare nu när man vet lite hur det ska fungera.

This discussion thread is closed.