Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Grym puls

in: linus_sandgren; linus_sandgren > 2016-02-25

Feb 25, 2016 10:46 PM # 
Raz:
Brukar du alltid få igång pumpen så på ellips?
Advertisement  
Feb 26, 2016 10:38 AM # 
linus_sandgren:
Inga bekymmer. Upp i 180 tar inte många minuter.
Feb 26, 2016 12:28 PM # 
Raz:
Galet. Brukar själv ligga en bit under löppuls vid liknande ansträngning. Men vadan denna omfattande ellipssatsning?
Feb 26, 2016 1:39 PM # 
linus_sandgren:
Pulsträning behövs.

This discussion thread is closed.