Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Värna ditt revir!

in: annawallin; annawallin > 2016-04-11

Apr 11, 2016 7:33 PM # 
ap:
A och O i vattenlöpning är att markera revir. Vassa armbågar är ett måste
Advertisement  
Apr 12, 2016 7:01 AM # 
annawallin:
Ja jäklar nästa gång får de passa sig!!

This discussion thread is closed.