Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Livelox

in: Patrik J; Patrik J > 2016-04-17

Apr 22, 2016 11:03 AM # 
Felix:
Visade de Livelox på TC?
Försökte följa dig live hemifrån men det fungerade inte. Stod att tävlingen inte var publicerad än...
Advertisement  
Apr 23, 2016 2:16 PM # 
Patrik J:
Ja de hade ett tält med en canon och duk. De skulle börja sända efter sista startande. Analyserade loppet efteråt där.

This discussion thread is closed.