Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Kanske en gammal slottsherr...

in: helr; helr > 2016-05-29

May 31, 2016 7:29 PM # 
Patrik J:
Kanske en gammal slottsherre som inte gillade folk på sina marker som skapat dessa förutsättningar.
Advertisement  
May 31, 2016 7:38 PM # 
helr:
Jo, de har ju ett rätt aktivt skogsbruk även om många partier såg mycket trevliga ut. Mycket vildsvin och hjortar också då det utfodras rätt friskt. Även en del vindkraftverk numera. Numera är dock slottsparken (som är försvinnande liten jämfört med hela skogsområdet) upplåten för allmänheten.

This discussion thread is closed.