Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: verkenning

in: Mijke83; Mijke83 > 2016-06-29

Jul 2, 2016 7:53 PM # 
Jurjen:
van je nieuwe woonomgeving?
Advertisement  
Jul 2, 2016 8:00 PM # 
Mijke83:
Ja, en dan vooral op begaanbaarheid met de wandelwagen :-)

This discussion thread is closed.