Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Låter farligt

in: Ptr; Ptr > 2016-08-23

Aug 25, 2016 6:01 AM # 
harka:
Satsade du för hårt eller så att du flög över styret?
Advertisement  
Aug 25, 2016 5:47 PM # 
Ptr:
Snarare tvärtom, när man fegar och cyklar för långsamt tyst det lättare stopp. Men ja, jag"flög" över styret..

This discussion thread is closed.