Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: A se ne napiše, da si na KT...

in: zan00; zan00 > 2016-11-17

Nov 18, 2016 6:55 AM # 
Nejc Z:
A se ne napiše, da si na KT furijal in izgubil čas?
Advertisement  
Nov 18, 2016 8:58 AM # 
zan00:
Na KT4 sem malček furjal na KT9je pa krivo samo in izključno praprot:)

This discussion thread is closed.