Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Monster...

in: MasterApe; MasterApe > 2016-11-20

Nov 21, 2016 10:59 AM # 
marcusm:
..apor verkar det finnas gott om i Sävedalen/Björkekärr!
Advertisement  
Nov 21, 2016 4:10 PM # 
MasterApe:
Ge master ape en-två månader så skall han nog orka dansa fram över mossarna, eller varför gock jag nyss en prova på kurs i lindy hop (risk för stavningsproblem)

This discussion thread is closed.