Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Katerim atletom? :) Kar enim?

in: simons; simons > 2016-11-28

Nov 29, 2016 6:05 PM # 
bubi:
Katerim atletom? :) Kar enim?
Advertisement  
Nov 29, 2016 10:37 PM # 
simons:
Ubistu mi je vujo reku, de nje se priključim :)
Nov 29, 2016 10:42 PM # 
bubi:
A te kar naročimo pri ortopedu? :)
Nov 30, 2016 11:09 PM # 
simons:
haha. pomojem ne bo treba :)

This discussion thread is closed.