Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: dom där värdena är ändå svåra att jämföra..

in: linastrand; linastrand > 2016-12-06

Dec 8, 2016 7:44 AM # 
ap:
sen dom slutade att mäta i skinnsäckar så skiljer sig ändå mätvärdena mellan de olika labben åt rejält. Du måste göra testerna på samma ställe och med samma utrustning och kan bara jämföra med de som gjort testerna där (och dig själv, vilket nog är mest intresseant :) )
Advertisement  
Dec 8, 2016 8:33 PM # 
linastrand:
Mm, jag vet om det egentligen och har ingen aning om vad andra har faktiskt, men bara min känsla att jag tyckte det borde vart högre, kanske färgad av att testpersonalen tyckte det var lågt. Men det spelar ingen roll, viktigaste är att jag har ekonomi att utnyttja allt och vinna medaljer, sen vilken 1minpeak jag har får väl vara mindre intressant.
Dec 9, 2016 6:57 AM # 
ap:
klok som en bok!

This discussion thread is closed.