Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Nice tempo!

in: linus_sandgren; linus_sandgren > 2017-01-31

Feb 2, 2017 2:13 PM # 
Raz:
Men skämt åsido så imponeras jag av din temposäkerhet morgon efter morgon :)
Advertisement  
Feb 3, 2017 7:05 AM # 
linus_sandgren:
Haha. Tror inte att du kan lägga så mycket i det. Jag har min runda och pendlar någon minut hit eller dit. Spelar ju ingen roll i slutändan.

This discussion thread is closed.