Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Menar du färgkodningen som växlar rött o grönt?

in: Martinsson; Martinsson > 2017-05-16

May 18, 2017 5:58 PM # 
Arlaharen:
Som man ser i kartbilden?
Den verkar bero på att när hastigheten skall beräknas (som ger färgkodningen) så verkar den inte göra någon medelvärdesberäkning över en längre sträcka (högpassfiltrering) utan tittar endast på avståndet till föregående punkt och räknar ut en hastighet där emellan. Skulle tro att gps-onogrannheten är det som gör att det ser lite knepigt ut.

Snyggt lopp i övrigt ;)
Advertisement  
May 22, 2017 1:41 PM # 
Martinsson:
Ja, precis.

Jag testade att ändra från 1 sek datainsamling till "smart recording". Då fick jag inte det problemet men signalen blev då klart sämre, framförallt i skogen.
May 23, 2017 5:21 AM # 
Arlaharen:
Sim jag skrev så tror jag problemet ligger i det visualiserande programmet som inte beräknar hastighet på ett "korrekt" sätt. Det går inte att ställa in i qr hur den ska filtrera hastighet vid beräkning?

This discussion thread is closed.