Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Rörbäcksnäns

in: Juhan; Juhan > 2017-05-20

May 24, 2017 2:28 PM # 
Ptr:
Bra beskrivning av en känsla, när man uppnår det så vet man att det har varit värt det! :)
Advertisement  
May 28, 2017 4:10 PM # 
Juhan:
Absolut!

This discussion thread is closed.