Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Sub28 känns inte så pjåkigt.

in: erikalnervik; erikalnervik > 2017-05-27

May 28, 2017 6:30 PM # 
Cervin:
Sub28 känns inte så pjåkigt.
Advertisement  
May 28, 2017 7:12 PM # 
erikalnervik:
Har ganska höga krav på mig själv.

This discussion thread is closed.