Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Inte likt dig...

in: Carlborg; Carlborg > 2017-07-23

Jul 24, 2017 5:44 AM # 
Arlaharen:
Vad hände? Denna bom vill man ju se på karta!
Advertisement  
Jul 24, 2017 8:22 AM # 
Cyrgon:
Efter att ha sett sträcktiderna trodde jag att du hade skadat dig.
Jul 24, 2017 3:10 PM # 
Carlborg:
Haha...den bommen finns bara i mitt huvud. Gjorde ett litet parallellfel o trots att jag nästan var i ringkanten fick jag inte ihop kartan. Tog några rejäla svängar åt norr om söder för att konstatera att jag ändå var rätt rätt.

Lukas: om det vore så väl ändå ;)

This discussion thread is closed.