Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Tänk vilken förbättringspotential! Glaset är halvfullt!

in: linastrand; linastrand > 2017-09-12

Sep 13, 2017 6:26 AM # 
ap:
Advertisement  
Sep 13, 2017 6:52 AM # 
linastrand:
Absolut! Det är också jättekul, men framförallt roligt! =D

This discussion thread is closed.