Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Grattis!

in: Cervin; Cervin > 2017-09-30

Oct 2, 2017 5:43 PM # 
erikalnervik:
Ett PB är alltid ett PB. Du klämmer 37 lekande lätt snart.
Advertisement  
Oct 2, 2017 7:21 PM # 
Patrik J:
Gott jobbat och grattis till PB
Oct 3, 2017 5:47 PM # 
Cervin:
Visst, PB är PB. Ändå svårt att vara nöjd, vilket jag inte tycker att jag bör vara.
Oct 4, 2017 5:10 AM # 
fn:
Gött, du är på rätt väg! :)

This discussion thread is closed.