Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Sparring

in: Patrik J; Patrik J > 2017-11-27

Nov 29, 2017 8:41 PM # 
Cervin:
Ca 7s snabbare när du hade folk kring dig...
Advertisement  
Nov 30, 2017 7:08 PM # 
Patrik J:
Hade en st Oskar i hasorna på de sista två.
Nov 30, 2017 7:12 PM # 
Patrik J:
Tanken är att få till något kvalitetspass pass i veckan med Göta nu under vintern. Dessa pass passar mig bättre än bara Heden.

Please login to add a message.