Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Hur många...

in: jeliasson; jeliasson > 2017-12-19

Dec 22, 2017 5:44 PM # 
linastrand:
Sandstorm på slutet??? ;)
Advertisement  
Dec 29, 2017 11:28 AM # 
jeliasson:
15x2min idag! Men i vanlig ordning ska Ahlberger dryga sig på slutet så det blev 13x2min + 4½min. Sandstorm är given!

Please login to add a message.