Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Feedback

in: olle_lb; olle_lb > 2017-12-29

Dec 30, 2017 7:59 AM # 
aking:
Bra att du fått in flera OL-teknikpass. Ta vara på OL-teknikpassen med bra metodik, fokus och analysera efter träningen vad du gjorde bra och vad du kunde gjort bättre.
Advertisement  

Please login to add a message.