Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: QUEEN! (dödshoppa ni?)

in: linastrand; linastrand > 2018-11-11

Nov 12, 2018 7:23 PM # 
susiethebear:
QUEEN!

(dödshoppa ni?)
Advertisement  
Nov 13, 2018 7:34 AM # 
linastrand:
Haha! Nä va aldrig i det området. Trodde vi skulle parkera vid Berghalla men var från norr så sprang mest på "platten" uppepå. Aldrig mera dödshopp! :O

This discussion thread is closed.