Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: KT7 - na tako dugoj dionici...

in: olgajp; olgajp > 2019-02-03

Feb 5, 2019 10:33 PM # 
VVKap:
KT7 - na tako dugoj dionici unaprijed odredi kontrolne detalje, tj. detalje pored kojih želiš proći ili ih samo pogledom popratiti na svojoj ruti kretanja. Tako izbjegavamo paniku jer ne znamo točno gdje smo, a i samo kretanje nam je onda brže jer se odvija planski.
KT1 - čini mi se da je i tu greška, iako kažeš da si išla opreznije. Nije mi baš jasno ono spuštanje na vrh ispod KT3, više mi to izgleda kao da si se pretrčala pa da si se na tom vrhu relocirala i krenula prema KT2
Advertisement  

Please login to add a message.