Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: 15-tas

in: mndgs; mndgs > 2019-02-24

Feb 24, 2019 2:40 PM # 
Elvis:
Turėjo stovėti viršuje, bet punkto statytojas ar tai primandravojo, ar tai per retai jau orientavimosi sportu beužsiima ir pastatė ne ten...
Advertisement  

Please login to add a message.