Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Fästing

in: Swampfox; Swampfox > 2019-08-02

Aug 3, 2019 8:10 PM # 
Sudden:
Ingen sommar utan fästingbett har dessvärre blivit min 'slogan'.
Advertisement  
Aug 3, 2019 8:43 PM # 
Swampfox:
Uh-oh, det låter inte bra!

Mitt mål för året (kanske jag har skrivat det redan) är att undvika sjukhuset.

Please login to add a message.