Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Bra du gir litt kritikk og ...

in: Boje; Boje > 2019-10-20

Oct 21, 2019 3:33 AM # 
silje:
Bra du gir litt kritikk og viser hvordan det kan gjøres. Norge trenger å bli bedre på sprintløypelegging generelt om vi skal hevde oss internasjonalt.
Advertisement  

Please login to add a message.