Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Smurtas artimoj aplinkoj

in: Elvis; Elvis > 2020-02-08

Feb 8, 2020 1:22 PM # 
Orinimus:
kvepia straipsniu, už tokius makabriškus veiksmus prieš save :)
Advertisement  
Feb 8, 2020 1:54 PM # 
Elvis:
Labai toli iki smurto :)

Please login to add a message.