Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Uh oh

in: Swampfox; Swampfox > 2020-08-11

Aug 11, 2020 2:49 PM # 
jjcote:
Är du på sjukhuset igen?
Advertisement  
Aug 11, 2020 3:03 PM # 
Swampfox:
Du få gissa och bestämma för själv hur säkert du är. 25%? 55%? 99.99%??
Aug 11, 2020 3:33 PM # 
jjcote:
Jag tänker inte att det finns ingen mat på Laramie. Och vi hörde inte om vär sprang du när du åt ingenting. Jag tänker att du är på sjukhuset. Eller du var. Åt du några andra maltider?
Aug 11, 2020 4:32 PM # 
Spike:
Det tycker jag med.
Aug 11, 2020 5:51 PM # 
Swampfox:
Det var nog likadant med middag–10 dagar utan.
Aug 11, 2020 5:56 PM # 
jjcote:
Bara lunch, då? Och midnatt mellanmål?
Aug 11, 2020 6:22 PM # 
Swampfox:
Ingenting.
Aug 11, 2020 6:30 PM # 
jjcote:
Nio dagar till: surströmming!
Aug 11, 2020 9:06 PM # 
bubo:
If you were fasting to lose weight there can´t be much left...
Aug 11, 2020 9:34 PM # 
Swampfox:
I suspect there's not a whole lot left.
Aug 12, 2020 4:45 AM # 
Suzanne:
Oh no! Hope you are on the mend and there will be much frukost in your future.

Please login to add a message.