Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: IKHP

in: Swampfox; Swampfox > 2023-05-18

May 19, 2023 12:10 AM # 
jjcote:
Du är i Sverige nu? Hur många dagar? Vilket nummer ska du springa i staffet?
Advertisement  
May 19, 2023 12:42 PM # 
Swampfox:
Hoppas jag att få springa emot Tove. Annars det är “korta natten” som lockar mest. Hur some helst, det som ska gäller är att köra stenhård i den fina tallskog, tar långsam som en orm på den luriga sluttningar kontroller, och sprinta som en madman när man komma inomhus.

Och om jag kan göra en tillräcklig bra NIL affär, då kan man fundera om att stanna kvar för flera år.

This discussion thread is closed.