Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: 50 mil

in: Martinsson; Martinsson > 2024-01-21

Jan 22, 2024 6:49 PM # 
Ptr:
Och vad var målet att få till?
Advertisement  
Jan 22, 2024 7:06 PM # 
Martinsson:
Hade inget sådant mål. Var bara ett konstaterande.
Jan 22, 2024 8:20 PM # 
Ptr:
Ok, tänkte du hade som plan att försöka komma upp i ett visst antal stakmil före vasan.

Please login to add a message.