Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Långa intervaller

in: Mattsson; Mattsson > 2008-07-01

Jul 1, 2008 9:40 PM # 
avro:
Här i trakterna tycks man aldrig köra kortare intervaller än fyra minuter...
Advertisement  
Jul 7, 2008 9:27 PM # 
Mattsson:
Och så går det som det går för dom.
Jul 8, 2008 7:42 AM # 
avro:
Att dom får springa VM menar du?

This discussion thread is closed.