Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Torso, Lower Back Pain

2015-12-01 – ?

Grade: 4

Startade eg Mars 2014, men har varit i konttoll. Smäll på AIM Hemsedal september 2015 och stadigt sämre därefter. Nervpåverkan börjar i Brasilien (mitten av november) och blir värre på väg hem. Träningsförbud från 1/12 till ?