Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Lower Leg, Impact wound / trauma

2019-10-13 – ?

Grade: 3

Slog benet i en sten och kan inte gå riktigt över huvud taget så tar min säsongsvila tidigare tack vare detta