Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

R Foot, Other

2009-08-31 – 2010-06-30

Grade: 3

Os Peroneum friction syndrome complicated by sesamoid fatigue fracture.

Nästan ok nu. Har fortfarande en del känningar, men kan tävla och träna obehindrat. Bör köra massor av balansbräda etc i vinter.