Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

R Knee, Iliotibial Band Syndrome

2010-01-28 – 2010-02-19

Grade: 2

Selvdiagnostisert, men symptomene stemmer med lærebøkene...

Har ikkje kjent nåkka til knesmertan etter at æ la om treninga, så trur æ ska la vær å løpe i ei uka t, å så ska æ prøve mæ fræm... :)