Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Långt pass!

in: Ptr; Ptr > 2019-10-20

Oct 20, 2019 7:01 PM # 
Arlaharen:
Men bra fart på intervallerna
Advertisement  
Oct 20, 2019 7:18 PM # 
Ptr:
Går försöka kombinera ihop det så gott det går

This discussion thread is closed.